Aanmelden

Iedereen kan aanmelden bij VESTA, zowel de cliënt zelf, een hulpverlener of een naastbetrokkene. Een aanmelding gebeurt telefonisch, via mail (zie CONTACT) of via onderstaand aanmeldformulier. Ook aanmeldingen voor het mobiel team Amphora gebeuren bij VESTA. Een medewerker van VESTA legt dan de eerste contacten.

Bij aanmelding van een cliëntsituatie vragen wij standaard naar volgende gegevens : identificatiegegevens, de gezinssituatie, het huidige aanwezige netwerk rondom de cliënt , welke hulpverlening er reeds is geweest, en welke de psychische kwetsbaarheden zijn. Daarnaast wordt gepeild naar de wens van de cliënt.

Een aanmelding kan ook anoniem gebeuren, bv. bij vraag naar advies .

Wekelijks worden alle aanmelding op het teamoverleg besproken. Afhankelijk van de vraag wordt er een intake of overleg gepland of gericht doorverwezen. Een begeleider wordt aangesteld om de nodige vervolgcontacten te leggen.

Bij vragen naar vorming is het belangrijk duidelijk volgende zaken te definiëren:

  • Doelgroep
  • Thema, onderwerp, methodiek
  • Tijdspanne

Op deze manier kan verkend worden wie deze vorming best op zich neemt.

 

 

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec