Expertise op team

Hulpverleners in de eerstelijnszorg nemen een cruciale rol op in de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg. Hierbij ondersteunen zij vaak mensen met een ernstige psychische kwetsbaarheid. Om partners uit de eerste lijn maximaal te ondersteunen bij deze moeilijke casussen organiseert het Netwerk GGZ Zuid-West-Vlaanderen op vraag van specifieke organisaties ‘Expertise op team’.

Tijdens deze momenten staat een GGZ-medewerker klaar om samen met het team knelpuntdossiers te bekijken en daarbij tips en expertise in te brengen (rond bijvoorbeeld sociale kaart, communicatie met cliënt, diagnose…). Meerdere dossiers kunnen in de afgesproken tijd aan bod komen (individueel of in teamverband).

Heeft u een vraag naar GGZ-expertise op uw team, neem dan contact op met Vesta. Zij verkennen verder wie uw vraag kan opnemen.

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec