Screening

Wanneer er aangemeld wordt voor hulpverlening, ervaren we vaak de druk om snel het probleem te definiëren en hulpverlening geïnstalleerd te krijgen. Met een uitgebreide screening willen we toch onze tijd nemen om enerzijds in kaart te brengen wat er momenteel lastig is, maar anderzijds pogen we ook na te gaan welke hulpverlening er al geweest is, welke hulpbronnen en steunfiguren er zijn, welke de wensen zijn naar verandering . Op die manier proberen we een antwoord te vinden op de vraag welke vorm van hulpverlening er het meest aangewezen is. We formuleren uiteindelijk een advies, kunnen ook doorverwijzen, en/of toeleiden naar geschikte hulp.

Praktisch : Een screeningsgesprek is meestal éénmalig, gratis en gebeurt ten huize van de betrokkene. Mits toestemming kan er in overleg gegaan worden met de context van betrokkene en/of met partners die reeds hulpverlening aanbieden. Zij kunnen ook aanwezig zijn tijdens het screeningsgesprek als betrokkene dat wenst.

screening1

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec