Visie

We werken in Vesta vanuit de herstelvisie. We geloven dat ieder mens in staat is om wegen te vinden om te herstellen van tegenslagen , om om te gaan met zijn kwetsbaarheden en om te leren en zichzelf te ontwikkelen. Dit betekent dat we niet alleen naar de kwetsbaarheid kijken maar vooral naar de mogelijkheden en krachten van elke persoon. De regie ligt bij jullie. Jullie bepalen jullie eigen doelen en acties op verschillende levensdomeinen. De omgeving kan daarbij zeer belangrijk zijn omdat zij kansen schept voor ondersteuning, bescherming, herstel en ontwikkeling.

 

Wijzelf proberen een persoonlijke en professionele ondersteuner te zijn: enerzijds van mens tot mens, anderzijds vanuit onze kennis en ervaring. We werken samen aan herstel. Jullie bepalen zelf welke ondersteuning jullie wensen, rekening houdend met onze mogelijkheden en onze grenzen en gebaseerd op jullie wensen en behoeften.

 

De basis is wederzijds vertrouwen, een vertrouwen dat groeit en gekoesterd wordt.

 

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec