Missie

Onze missie kunnen we als volgt omschrijven:

Zorgcoördinatie en begeleiding van volwassenen en ouderen met een psychische kwetsbaarheid in hun thuissituatie en coaching, sensibilisering en adviesverlening van de professionele hulpverleners en mantelzorgers.

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec