Begeleiding

Vanuit VESTA worden begeleidingen opgenomen wanneer er geen andere alternatieven mogelijk zijn. Begeleiding aan huis is niet onze hoofdopdracht.

Indien begeleiding opgenomen wordt, gaan wij uit van het unieke verhaal van iedere cliënt en de weg die deze cliënt wil bewandelen in zijn leven. Daarom kijken wij naar de cliënt als een volwaardige partner, een volwassen persoon met kwetsbaarheden met de nodige mogelijkheden om verantwoordelijkheden binnen diens eigen parcours op te nemen. De cliënt is de regisseur van zijn eigen leven en gaat zelf bepalen, richting geven en keuzes maken.

Samen gaan wij op zoek naar de krachten en hulpbronnen van de cliënt en kijken we hoe deze te benutten met het oog op het behalen van de vooropgestelde wensen. De krachten, talenten en vaardigheden liggen in het alledaagse leven. We volgen de cliënt , rekening houdende met het tempo dat hij/zij zelf bepaalt. Hierbij behoudt de cliënt zijn zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Dit in het kader van het (her)opnemen van eigen verantwoordelijkheid en rollen binnen de maatschappij.

Praktisch : na overleg met het team wordt beslist of een cliënt geïncludeerd wordt voor begeleiding. Enige wachttijd is mogelijk. Bij opstart worden, samen met de cliëntwensen bepaald die regelmatig geëvalueerd worden. Na elk huisbezoek wordt een onkostenvergoeding gevraagd van 2 euro of 5 euro , afhankelijk van het statuut van de cliënt bij zijn/haar ziekenfonds.

Afhankelijk van de wensen van de cliënt wordt een korte module (gedurende 6 maanden) of een lange module (maximum 2 jaar) opgestart.

Bij afronding van de begeleiding wordt samen met de cliënt een afrondingsverslag opgemaakt en verstuurd naar het betrokken netwerk. Daarnaast ontvangt de cliënt een tevredenheidsbevraging waarin hij de begeleiding kan evalueren en verbeterpunten meegeven. Indien nodig kunnen er samen met de cliënt andere diensten ingeschakeld worden.

 

 coaching

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec