Hulpverleners

hulpverlenerss

Getuigenis van partners waar VESTA mee samenwerkt

VESTA betekent voor ons

ondersteuning
nauwe en aangename samenwerking
onmiddellijke terugkoppeling
duidelijke info rond ziektebeeld
constructieve overleggen met goede opvolging
tussenpersoon naar tweedelijnszorg
kwalitatieve zorg op maat van de cliënt
gedeelde zorg

- Familiezorg –

 tracee

- Activiteitencentrum Tracé e-

VESTA bekent voor mij een laagdrempelig aanspreekpunt voor zowel patiënt, familieleden en zorgverleners in moeilijke psychiatrische thuissituaties.
Het is een rustpunt en een wegwijzer in het complexe landschap van de geestelijke gezondheidszorg.
Het ‘rond de tafel zitten’ bevordert de communicatie en verbetert de kwaliteit van zorg, altijd met respect voor de patiënt.

- huisarts Dr. G. Callens -

VESTA is
toegankelijk
neutraal
versterkend
partner
structurerend

- maatschappelijk werker OCMW Kortrijk -

Als wij denken aan VESTA, denken wij spontaan aan:
een dienst waarop je kan rekenen
positieve, constructieve samenwerking
bereikbare en betrokken medewerkers
zinvolle en bruikbare coaching

- OCMW Wevelgem -

Een enthousiast team dat volop gaat voor ABC
(Advies, Begeleiding en Coördinatie).
De samenwerking is optimaal.
We zijn complementair en kunnen op elkaar rekenen.

- mobiel team Amphora -

Belangrijke partner in samenwerken en doorverwijzing van mensen met psychiatrische problemen.
Wederzijds vertrouwen.
Aangename samenwerking.

- 60 + team CGGZ Mandel & Leie –

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec