Vorming

Hulpverleners die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid of mantelzorgers die samen leven met iemand met een psychische kwetsbaarheid ervaren vaak de nood  aan vorming omtrent geestelijke gezondheid.

In de regio Zuid-West-Vlaanderen is VESTA het centraal aanspreekpunt voor vorming. Afhankelijk van de doelgroep, de vraag en het thema wordt bekeken welke collega uit het netwerk kan aangesproken worden om deze vorming te organiseren.

De kostprijs bedraagt hiervoor 75EUR per uur met een maximum van 200EUR per dagdeel.

Daarnaast organiseert VESTA 2- jaarlijks een vormingsreeks bedoeld voor eerstelijns- en welzijnsdiensten. In een aantal modules wordt getracht de deskundigheid in het omgaan met mensen met een psychische kwetsbaarheid te bevorderen.

 

vorming11

 

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec