Situering

Iedereen heeft recht op een kwaliteitsvol leven en op psychische herstelondersteuning.

Psychiatrische Zorg in de Thuissituatie is ontstaan vanuit de gedachte een brug te leggen tussen de geestelijke gezondheidszorg en eerstelijnszorg. Vesta kreeg hierin zijn plaats in 2005 en werd erkend door FOD Volksgezondheid als pilootproject. Het project kreeg de naam VESTA omdat dit symbool staat voor de Romeinse godin van huis en haardvuur. Deze vertaling geeft een mooie schets van onze doelstellingen.

Sinds 2015 werd de naam gewijzigd naar Psychiatrisch Ondersteuningsteam, omdat deze beter de lading dekt van hetgeen we doen.

VESTA is een samenwerkingsverband tussen de geestelijke gezondheidszorg en de reguliere thuiszorg.

De stuurgroep bestaat uit volgende partners:

-         Groep Zorg H Familie vzw, afdeling Beschut Wonen “De Bolster “

-          Vzw Beschut Wonen “Eigen Woonst

-         Vereniging van Mantelzorgers en Gebruikers

-          Gezinszorgdiensten

-          Thuisverplegingsdiensten

-      OCMW Kortrijk

-          Psychiatrisch Ziekenhuis O.L. Vrouw van Vrede

-          Groep Zorg H Familie vzw, afdeling PZH Familie

-          PAAZ AZ Groeninge

-      Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-West-Vlaanderen

In de regio Zuid-West-Vlaanderen is VESTA centraal aanspreekpunt voor alle vragen omtrent geestelijke gezondheidszorg.

situering

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec