Cliënten

Getuigenis van cliënten die door VESTA begeleid worden

“Ik vond bij VESTA een luisterend oor.
Inge is een grote steunfiguur, met veel geduld.
Onvoorwaardelijke hulp.”

“Erkenning dat ik iemand ben.
Met mij op weg gaan.
Evenwicht zoeken in het hier en nu.
Rekening houdend met mijn mogelijkheden.”

“Vertrouwen
Gevoelens delen
Goede raad
Stabiel blijven
Je begrepen voelen
Bevestiging krijgen
Respect
Stiptheid
Grote meerwaarde”

“Door de hulp die ik heb gekregen en nog zal krijgen, heb ik terug zelfvertrouwen, moed en sterkte.”

“Praten
Grenzen aftasten
Zoeken naar een zinvolle daginvulling
Samen op bezoek naar het dagcentrum
Op zoek gaan naar een psychiater
Maandelijks overleg met alle actoren in mijn situatie”

“VESTA een vehikel tot dialoog en viering.
Haar woorden van hoop en vertrouwen doen me veel deugd.
Met een boodschap van vrede en ingetogenheid.
Tot in menige geledingen van de psychopathologie.
VESTA getuigt bovendien van een zekere luminositeit ingebed in de kracht van kwetsbaarheid.”

“Na alle ziekenhuisopnames kwam Inge heel regelmatig op bezoek. Ik mocht ook altijd bellen of mailen als het niet goed ging. Ik kreeg steeds antwoord, wat mij hielp om moeilijke momenten draaglijk te maken.
Inge is er altijd voor mij, ook al is ze in wezen niet bij mij. Zij is de eerste persoon die in mijn gedachten komt als ik met vragen zit.
Omdat ik mezelf als een niet zo gemakkelijke persoon beschouw, heb ik enorm respect voor Inge. Haar aanpak is professioneel en dat is belangrijk!”

boom

Getuigenis van een cliënt waarbij VESTA overleg organiseert

“Overleg is belangrijk.
De zorg wordt afgestemd.
De hulpverleners en ikzelf kunnen onze gedachten kwijt.”

► Met VESTA verloopt de organisatie vlot.
► Ik vind het persoonlijk contact van hulpverleners onder elkaar belangrijk.
► Het overleg zorgt ervoor dat iedereen weet van elkaar waar men mee bezig is.

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec